lse echo $result; } } function Service__Content_Frame_loadSingle($params, $server=false, $isLibrary = false, $isApi = false){ $class = new Service__Content_Frame(); $result = $class->loadSingle( ); if ($server) return $result; else{ if (is_array($result)) { echo json_encode($result); } else echo $result; } } ?>
Thống kê
Hôm nay : 137
Tháng 05 : 1.892
Năm 2021 : 11.503

Thứ 3, Ngày 23/02/2021. Trò chơi "Gieo hạt" - Cô giáo Nguyễn Thị Nga